Logo

  • English
  • Dansk
+45 4014 3224

Aftaler

marts 24, 2015

By pactum

With 0 comments

Arbejder med udarbejdelse og forhandling af kontrakter omfatter blandt andet:

  • - Kontrol af fortrolighedsaftaler/NDA’er.
  • - Udarbejdelse af aftaleoplæg angående udvikling/tilpasning af teknologi, licensaftaler og samarbejdsaftaler med private og offentlige forskningsinstitutioner.
  • - Investeringsaftaler og ejeraftaler/aktionæroverenskomster mellem iværksættere, offentlige og private investeringsfonde samt business angels.
  • - Gennemgang af kontraktoplæg fra danske og udenlandske forretningsforbindelser.
  • - Konkrete justeringsforslag med særlig opmærksomhed på beskyttelse af klientens immaterielle rettigheder.
  • - Kontraktgrundlag til forhandlere som distributører og agenter.