Logo

 • English
 • Dansk
+45 4014 3224

Ansættelsesret

marts 24, 2015

By pactum

With 0 comments

Vores rådgivning inden for ansættelsesret inkluderer blandt andet:

 • - Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, ansættelsesbeviser, og direktørkontrakter.
 • - Konkurrence- og kundeklausuler
 • - Overdragelse af immaterielrettigheder som patenter og ophavsrettigheder fra medarbejdere til virksomheder
 • - Indgåelse af overenskomst
 • - Forhandling med fagforening
 • - Arbejdsmiljøforhold
 • - Barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov
 • - Ferie
 • - Ansættelse af udenlandske medarbejdere, herunder vedr. opholds- og arbejdstilladelser
 • - Udarbejdelse af incitamentsordninger som optioner, warrants, og anden aktieløn.
 • - Bonusordninger og provisionsordninger for sælgere og andre
 • - Opsigelse af medarbejdere
 • - Advarsler og bortvisning af medarbejdere.
 • - Retssager for virksomheder mod tidligere medarbejdere